Το σχολείο χτίστηκε και άρχισε να λειτουργεί γύρω στα 1890 και έφτασε να έχει πάνω από 100 μαθητές. Έκλεισε το 1970 με εναπομείναντες 7 μαθητές.